Werken

Werken is een belangrijk onderdeel van een gezond leven. Werken gaat niet alleen om geld verdienen maar ook om veiligheid en zekerheid, en om de behoefte aan sociaal contact. Daarnaast hebben mensen van alle leeftijden behoefte aan erkenning, waardering en zelfrealisatie.
Exposanten
Coaching en advies - Audrey van der Galiën
Check je loopbaan! Buro GrootsWerk is er voor mensen die zich niet meer op hun plek voelen in hun huidige functie en iets anders willen doen, maar niet weten wat en hoe. Maar ook voor mensen die afscheid (hebben) moeten nemen van hun werk en op zoek gaan naar iets nieuws.
Begeleiding bij: werken en vrije tijd
EspecialCare biedt kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking een sportieve, creatieve en/of muzische invulling van werk en vrije tijd. Uitgaande van persoonlijke mogelijkheden en interesses. Waar plezier beleven en persoonlijk groei voorop staat!
G.O.W.! Súdwest-Fryslân
8 april 2017
Alles over gezond leven
Op zaterdag 8 april 2017 organiseren wij de tweede G.O.W.! beurs voor de regio Súdwest-Fryslân bij ROC Friese Poort in Sneek. Een platform over gezond leven. Samen met de Gemeente en alle regionale zorgaanbieders maken wij zorg zichtbaar voor de bewoners in de regio. Voor alle leeftijden.
SJNAPF3HBXNG